Tips för att tvätta tak

Det är viktigt att tvätta tak av praktiska men också estetiska skäl för att få bäst tak göteborg. Ett rent och fint tak ger ett snygg intryck. Du kan även upptäcka nyuppkomna skador på taket när du rengör det, vilket är en fördel.

Att tvätta tak är viktigt för att taket ska ha en lång livslängd. Det är även finare att ha ett hus där taket är rent, det är mer estetiskt tilltalande. Om du planerar att sälja ditt hus är det exempelvis en god idé att tvätta taket innan fotografering och visning. Ett rent tak kan till och med höja värdet på huset.

Olika faktorer bidrar till takets skick
Det är lite olika hur ofta ett tak ska tvättas. Generellt är det bra att rengöra taket en gång per år. Dock är det viktigt att tvätta tak

Bygga hus - Takrenovering med ställning

et om det börjar synas någon form av beläggning på det. Om taket är nytt behöver det oftast inte tvättas de tre första åren. Det finns olika faktorer som kan spela in hur ofta du faktiskt behöver tvätta taket. Miljön runt omkring huset och hur taket är placerat i förhållande till olika väderstreck kan påverka hur smutsigt taket blir – hur funkar takimpregnering.

Inspektera taket vid rengöringen
Om du rengör ditt tak en gång per år är det även lättare att upptäcka eventuella skador som uppkommit på taket. När du upptäcker en skada kan du förebygga att vatten kommer in i huset och därmed minska risken för fukt- och vattenskador.

Tvätt av olika typer av tak
I princip alla tak går att tvätta men hur du ska göra och vad du ska använda för rengöringsmedel beror på vad du har för tak eller takpannor. Lertak kan du tvätta själv men tänk på att du helst inte ska gå på lerpannor eftersom de kan gå sönder. Lerpannor är väldigt ömtåliga och tunna. Eternittak ska du faktiskt helst inte röra alls eftersom det kan innehålla skadliga ämnen. Rådfråga en expert om du vill rengöra ett eternittak. Plåttak kräver en viss erfarenhet, det är en fördel att anlita en expert på just plåttak. Betongpannor är relativt enkla att rengöra.

Algmedel impregnerar taket
Om du ska använda någon form av rengöringsmedel är det viktigt att du tänker på miljön. Det du spolar ner från taket hamnar direkt i marken. Med vatten och en högtryckstvätt kommer du väldigt långt. Algtvätt kan vara en bra idé eftersom det inte bara tar bort algerna utan även bidrar till att taket impregneras. Det finns algmedel på välsorterade byggvaruhus. När du är uppe på taket för att rengöra det är det viktigt att vara varsam. Takpannor kan bli hala och det finns risk att du halkar. Det är fördelaktigt att vara två personer när taket ska tvättas. Ett tips är att alltid använda någon form av säkerhetssele när du är uppe på taket.