Vad är en målare?

En målare är en yrkestitel och i den ingår slipning, spackling, grundmålning och i vissa fall tapetsering. Man kan anlita en målare om man till exempel vill måla om huset, både invändigt och utvändigt. Att måla om huset kan vara svårt då det är svårt att få en jämn målning. Det är därför man med fördel kan anlita en målare. De har en professionell utbildning och ofta en lång erfarenhet, vilket innebär att man kan försäkra sig om att jobbet blir gjort på ett korrekt sätt.

Att utbilda sig till målare
På gymnasiet kan man ansöka om att utbilda sig till målare. Det finns ett så kallat byggprogram där man kan inrikta sig på just måleri. Är man dock äldre än 19 år och vill utbilda sig till målare finns det alternativ att gå som lärling på olika målerifirmor. Hur lång tid det kan ta att bli en utbildad målare hos målerifirma stockholm beror helt på vilka förkunskaper man har. Men man brukar säga att utbildningen är mellan 40- 50 veckor. Branschen är bred och målare efterfrågas och därför har man möjlighet att utbilda sig på gymnasiet och dessutom bli berättigad till CSN.

Börja som lärling
När man ska ut i arbetet efter utbildningen brukar man oftast börja som lärling, men efter lärlingsperioden kan man alltså titulera sig som utbildad målare. Att jobba som målare kräver att man är noggrann och punktlig. Om man inte är noggrann när man målar exempelvis en vägg kan det resultera i att det blir ojämnt. Även luftbubblor kan uppstå, vilket inte gör målningen optimal. Det är därför en del av inlärningsprocessen att gå som lärling och på så sätt bredda sin erfarenhet och kunskap, vilket i sin tur resulterar i att uppkomsten av fel reduceras.

När man ska måla om sitt hus
Att måla om huset är inte enkelt och därför är det rekommenderat att ta hjälp av en utbildad målare. Det kan dock vara svårt att veta vilken målare man ska anlita. Att göra lite undersökningar på nätet och fråga vänner och bekanta kan därför vara en fördel. Man kan också ta in offerter från olika målerifirmor för att se vad de har att erbjuda, samt vad respektive målerifirma skulle ta för att utföra jobbet. Om man inte vet vad man ska ha för färger kan man också fråga målaren om råd då denne oftast kan komma med tips och idéer. När man låter en målare måla om huset kan man försäkra sig om att arbetet blir bra och utfört på ett korrekt sätt.